Drukāt

Komunālserviss veiks ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu privātmājās

.

udensskaititajsFebruārī Carnikavas Komunālserviss ir uzsācis ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) nomaiņu Carnikavas privātmājās. 
 
Skaitītāju nomaiņa ir bez maksas, un uzstādītie ŪPS turpmāk būs Carnikavas Komunālservisa īpašumā, taču mājas īpašniekam, tāpat kā līdz šim, būs pienākums uzturēt kārtībā ūdens uzskaites mezglu, sekot līdzi ŪPS rādījumiem un darbībai.
 
Šādu kārtību nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kas stājās spēkā pagājušā gada sākumā.
 
Komunālserviss ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu veiks pakāpeniski, un pirmos tos nomainīs privātmājās, kur šogad skaitītājiem beidzas ierīces verifikācijas termiņš. Kopumā verifikācijas termiņš ir četri gadi, un šajā laikā plānots nomainīt 624 ŪPS, kas ir uzstādīti privātmājās.
 
Komunālserviss sazināsies ar ūdens patērētājiem, lai vienotos par ŪPS nomaiņas laiku. Nomaiņa tiks veikta darbdienās, darba laikā, kā arī katra mēneša trešajā sestdienā. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties ar ūdens un kanalizācijas sistēmu tehniķi – inspektoru, zvanot pa tālr. 67992885 vai 29330886. Vēršam uzmanību, ka jaunā ŪPS nomaiņas kārtība neattiecas uz dzīvokļu īpašumiem daudzdzīvokļu namos.
 
Carnikavas Komunālserviss