Drukāt

Pārtikas nozares uzņēmumiem līdz 27. jūlijam jāpielāgo kanalizācijas sistēma

.

udensPašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" atgādina, ka īpašumos, kuros tiek veikta ar pārtikas nozari saistīta uzņēmējdarbība – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, pārtikas produktu ražošana – līdz šī gada 27. jūlijam obligāti jāierīko tauku uztvērēji iekšējā kanalizācijas sistēmā. 
To paredz pavasarī pieņemtie saistošie noteikumi "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Carnikavas novadā".
 
"Tauki un eļļas, kas rodas ar pārtikas nozari saistīto uzņēmumu darbības procesā, lielos daudzumos ieplūstot centralizētajā kanalizācijas sistēmā, piesārņo kanalizācijas cauruļvadus un nogulsnējas notekūdeņu ārējo tīklu kontrolakās, izveidojot aizsērējumus. Savukārt aizsērējuma likvidēšana palielina ekspluatācijas izmaksas," skaidro Carnikavas Komunālservisa Ūdenssaimniecības nodaļas vadītāja Lidija Rēvele.
 
Tauku nonākšana kanalizācijas sistēmā jāierobežo arī tāpēc, ka Carnikavas novadā kanalizācijas sistēmu savākto notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantotas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kur tehnoloģijas pamatā ir bioloģiskie procesi. Notekūdeņos ar paaugstinātu tauku un eļļas saturu baktērijas un mikroorganismi, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu, iet bojā.
 
Carnikavas Komunālservisa darbinieki, iepriekš vienojoties, apsekos nekustamos īpašumus, kur tiek veikta ar pārtikas nozari saistīta uzņēmējdarbība, lai pārliecinātos par kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
 
Carnikavas Komunālserviss