Drukāt

Sākta apauguma izzāģēšana ciemu ielās

.

Apaugums-12 800Kā ik rudeni, Carnikavas Komunālserviss kopš septembra beigām veic ielu nodalījuma joslu izzāģēšanu, lai uzlabotu ielas pārredzamību, satiksmes drošību un ceļu uzturēšanas un operatīvā transporta brīvu pārvietošanos. Īpašnieki par to netiek atsevišķi brīdināti, tāpēc, ja īpašnieks vēlas saglabāt kādu augu, kas aug aizsargjoslā, aicinām to pārstādīt savā teritorijā.
 
Atgādinām, ka saskaņā ar Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem un Aizsargjoslu likumu ielas nodalījuma joslām (ceļa daļa no brauktuves malas līdz īpašuma robežai) ir jābūt brīvām no apstādījumiem, tāpēc tajās nedrīkst neko novietot vai būvēt.
 
Carnikavas Komunālserviss