Drukāt

Jūnijā uzsākta ūdenssaimniecības rekonstrukcija Lilastē

.

Krans labsLilastē uzsākti būvdarbi, kas saistīti ar ūdenssaimniecības rekonstrukciju.


Projekta ietvaros tiks veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Ziemeļu ielā, rekonstruētas esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, artēziskais urbums, kā arī izbūvēta otrā pacēluma sūkņu stacija un dzeramā ūdens rezervuāri.

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Ziemeļu ielā ilgs no jūnija līdz 14. septembrim. Būvdarbu laikā autotransporta un gājēju kustība Ziemeļu ielā tiks organizēta pa ielas vienu pusi. Būvdarbi noritēs darbdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Minētie darbi notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/109/107 „Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 632190,49. ERAF līdzfinansējums ir EUR 361373,61. Projekta realizācijas beigu termiņš 2015. gada oktobris.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
 
Carnikavas Komunālserviss
 
ERAF visilogo CFLA