Drukāt

Novada ceļu attīstībā šogad ieguldīti 631 500 eiro

.

Gara ielaOktobrī ir pabeigti vai tuvojas noslēgumam gandrīz visi šogad plānotie ceļu un ielu infrastruktūras attīstības projekti, izņemot Dzirnupes ielas rekonstrukciju. Ceļu uzlabošana šogad bija viena no novada prioritātēm, kurā pašvaldība ieguldījusi 631 500 eiro.
Drukāt

Aicina nepiegružot iztīrītos grāvjus

.

gRAVIS nELKUTurpinās Laveru poldera meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas darbi, un oktobrī poldera Carnikavas novada daļā iztīrītas gultnes grāvjiem pie Laveru sūkņu stacijas, ceļa Laveru sūkņu stacija – Ādažu lidlauks, gar Neļķu ielu un Zibeņu ceļu, kā arī izbūvētas jaunas caurtekas un paveikti citi poldera meliorācijas sistēmu pārbūves darbi.