Drukāt

Šovasar pieaugs siltumenerģijas ražošanas tarifs

.

Siltummezgls 800Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē, ka tuvākajā laikā stāsies spēkā jauns aģentūras sniegto siltumapgādes pakalpojumu tarifs, kas būs par 11% augstāks nekā līdzšinējais. Tas saistīts ar siltumenerģijas ražošanas, sadales un tirdzniecības izmaksu aktualizēšanu, gāzes patēriņa grupas maiņu Carnikavas novadam, kā arī pamatlīdzekļu nolietojumu un darba algu pieaugumu.