Drukāt

Jauna traktortehnika novada sakopšanai

.

Traktors 1Carnikavas Komunālservisa traktortehnikas parku jūlijā papildinājušas vairākas jaunas tehnikas vienības, kas saskaņā ar domes lēmumu iegādātas novada teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai, pludmales mehanizētai kopšanai un citiem darbiem.