Drukāt

Sākta Carnikavas stadiona tribīņu nojaukšana

.

Stadiona seta 2 800Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē, ka 14. decembrī Carnikavas stadionā Smilšu ielā 1 uzņēmums SIA "E-Būvvadība" sācis tribīņu un citu stadiona palīgēku, kuras ir avārijas stāvoklī, nojaukšana. Šie būvdarbi periodiski atkarībā no laika apstākļiem ilgs līdz aprīlim.
Drukāt

Ar jaunu traktortehniku tīra meliorācijas grāvju gultnes

.

gravju tirisanas traktors2Novembrī pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" uzsāka pašvaldības nozīmes meliorācijas grāvju gultņu tīrīšanu ar jauno, šogad pašvaldībā iegādāto traktortehniku, īpaši domājot par pašvaldības meliorācijas sistēmu un hidrobūvju uzturēšanu.
Drukāt

Vairākās ielās ierīkots apgaismojums

.

Parka iela apgaismojumsNovembrī novadā pabeigti pēdējie šī gada darbi ielu apgaismojuma ierīkošanā. Pavisam pašvaldība no jauna izbūvējusi 1,45 km apgaismojuma līnijas, bet 2,44 km garumā gaismas ķermeņi izvietoti uz uzņēmuma „Sadales tīkls" (ST) infrastruktūras balstiem.
Drukāt

Pabeigta Rūpnieku ielas tilta pār Vecupi rekonstrukcija

.

Riepnieku tilts 2Novembrī Carnikavā, Rūpnieku ielā, pabeigta trīs mēnešus ilgusī tilta pār Vecupi rekonstrukcija. Tās izmaksas – 10 6031,08 eiro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) – pilnībā sedz Carnikavas novada pašvaldības. Tilta apkārtnes labiekārtošanas darbi tiks veikti nākamā gada pavasarī.