Drukāt

Uzsākta Laveru poldera pārbūve

.

Laveru Polderis 800Carnikavas Komunālserviss informē, ka no 18. jūlija tiek uzsākti Laveru poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūves darbi, īstenojot kopprojektu "Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve".
Drukāt

Šovasar pieaugs siltumenerģijas ražošanas tarifs

.

Siltummezgls 800Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē, ka tuvākajā laikā stāsies spēkā jauns aģentūras sniegto siltumapgādes pakalpojumu tarifs, kas būs par 11% augstāks nekā līdzšinējais. Tas saistīts ar siltumenerģijas ražošanas, sadales un tirdzniecības izmaksu aktualizēšanu, gāzes patēriņa grupas maiņu Carnikavas novadam, kā arī pamatlīdzekļu nolietojumu un darba algu pieaugumu.
Share on Facebook Tweet