Drukāt

Carnikavas centrā sāk pārbūvēt ietves

.

Pelke 1 800Augustā un septembrī gājējiem Carnikavas centrā jārēķinās ar ierobežojumiem, jo tiks veikta vairāku ietvju pārbūve – Rīgas ielā, sākot no Atpūtas ielas, gar kafejnīcu "Tīne", Stacijas ielu 7 līdz domes ēkai, Stacijas ielā 5.
Drukāt

Komunālo maksājumu parādniekus aicina slēgt vienošanos par pakāpenisku norēķinu

.


CK eka 800Ziemas mēnešos, kad komunālo maksājumu rēķinus ievērojami palielina maksa par patērēto siltumenerģiju, iedzīvotājiem mēdz uzkrāties parādi. Lai atvieglotu to nomaksu, pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" aicina parādniekus noslēgt atliktā maksājuma līgumu, saskaņā ar kuru var norēķināties pakāpeniski, parāda summu sadalot vairākos maksājumos.
Drukāt

Vasaras karstākie darbi – pļaušana un atkritumu izvešana

.

Noplauts DambisPagājušajā mēnesī labiekārtošanas jomā visvairāk laika veltīts pļaušanai un teritoriju sakopšanai. Pavisam novadā jūlijā ar zāles pļāvējiem un mazo traktortehniku nopļauti vairāk nekā 29 hektāri. Savukārt ar speciālo tehniku tiek veikta aizsargdambju pļaušana Gaujas abās pusēs, ceļmalu izpļaušana u.c.