Drukāt

Uzsākta Laveru poldera pārbūve

.

Laveru Polderis 800Carnikavas Komunālserviss informē, ka no 18. jūlija tiek uzsākti Laveru poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūves darbi, īstenojot kopprojektu "Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve".
Drukāt

Šovasar pieaugs siltumenerģijas ražošanas tarifs

.

Siltummezgls 800Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē, ka tuvākajā laikā stāsies spēkā jauns aģentūras sniegto siltumapgādes pakalpojumu tarifs, kas būs par 11% augstāks nekā līdzšinējais. Tas saistīts ar siltumenerģijas ražošanas, sadales un tirdzniecības izmaksu aktualizēšanu, gāzes patēriņa grupas maiņu Carnikavas novadam, kā arī pamatlīdzekļu nolietojumu un darba algu pieaugumu.