Drukāt

Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana

Aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" ikdienā veic novada ceļu un ielu uzturēšanu, kuru kopgarums ir vairāk nekā 145 km. Katru gadu pašvaldības budžetā tiek paredzēti izdevumi ceļu, ielu un tiltu rekonstrukcijai.

2016. gadā paveiktais

Novada ceļu attīstībā pašvaldība šogad ieguldījusi 631 500 eiro.
Garciemā gar reģionālo autoceļu P1 izbūvēts jauns asfaltēts un apgaismots gājēju un velosipēdistu celiņš, kas ir pērn tapušā celiņa posma no Torņu ielas turpinājums. Jaunais posms savieno Mežciema ielu ar Jauno ielu "Garciemā – 2". Šī projekta ietvaros apgaismojums izbūvēts arī ceļa posmam caur mežu no šosejas līdz Ežu ielai, kas savienojas ar jaunuzbūvēto apgaismes līniju Ežu ielas dzīvojamā zonā. Projekta kopējās izmaksas ir 87 426 eiro.

Carnikavā:
1. Rekonstruēta un noasfaltēta Garā iela (vairāk nekā 600 m garumā, asfaltbetona klājuma platums – 4,5 m), uz kuras izbūvēti četri ātrumvaļņi, kā arī noasfaltētas iebrauktuves. Pirms asfalta ieklāšanas pilnībā tika nomainīta ielas seguma pamatne, kas komunikāciju izbūves procesā bija kļuvusi irdena un nelīdzena. Projekta kopējās izmaksas ir 196 966,32 eiro.
2. Atjaunota sabrukusī ietve posmā no Rūpnieku ielas līdz O.Vācieša ielai, projekta kopējās izmaksas – 12 678 eiro.
3. Carnikavas centrā pārbūvētas ietves, tajās ieklāts bruģis – gar Stacijas ielu 5, 7, Rīgas ielas abās pusēs no Stacijas laukuma līdz Atpūtas ielai. Autobusa pieturvietās Rīgas ielā izveidots paplašinājums sabiedriskajam transportam, kā arī uzlabota ūdens novadīšanas sistēma, līdz ar to nokrišņu laikā ap pieturvietām nekrājas ūdens un neveidojas milzu peļķes. Projekta kopējās izmaksas – 77 193 eiro.
4. Jūras ielā, posmā no Laivu ielas līdz stāvlaukumam pie jūras, pabeigta brauktuves paplašināšana līdz 4,5 m, kas šajā posmā veicinās satiksmes drošību. Jaunu asfaltbetona segumu Jūras ielā ieklās, tiklīdz to atļaus laikapstākļi. Kopumā Jūras ielas rekonstrukciju plānots pilnībā pabeigt līdz nākamā gada vasarai.

Siguļos un Gaujā
Dzirnupes ielā 2017. gada janvārī sāks seguma atjaunošanas darbus.
 
Iedzīvotāju ērtībām pašvaldība uz valsts pārziņā esošajiem autoceļiem uzstādījusi četras pieturvietu nojumes: O. Vācieša ielā un uz autoceļa A1.
 
Ceļu infrastruktūras uzlabošana novadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem turpināsies arī 2017. gadā turpināsies.
 
Citu veiktie uzlabojumi 2016. gadā
 
VAS "Latvijas Valsts ceļi" Garciemā pavasarī rekonstruējuši tiltiņu uz autoceļa P1 pār Langu, kā arī izbūvējuši divas sabiedriskā transporta pieturvietas posmā starp Kalngali un Garciema dzelzceļa pārbrauktuvi. VAS "Latvijas dzelzceļš" šogad sakārtojis Garciema dzelzceļa staciju, izbūvējot pie sliežu pārejas jaunus celiņus ar margām iedzīvotājiem, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem ērtu un drošu nokļūšanu stacijā.

 

Par ceļu uzturēšana ikdienā

Carnikavas novadā ir C un D klases autoceļi. Gan ziemā, gan vasarā visi autoceļi tiek uzturēti atbilstoši to uzturēšanas klasēm, kuras noteiktas atkarībā no satiksmes intensitātes (C klase – satiksmes intensitāte virs 100 transportlīdzekļiem diennaktī, D – līdz 100 transportlīdzekļiem diennaktī), ceļa seguma un citiem parametriem.

Pilnu novada ceļu klasifikāciju var skatīt: ŠEIT.

Ar Carnikavas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikāciju var iepazīties ŠEIT.

Ziemas sezonā Carnikavas Komunālserviss veic ielu un ceļu attīrīšanu no sniega, C klases ceļi tiek apstrādāti arī ar pretslīdes materiāliem. Savukārt vasarā turpinās ceļu uzturēšanas ikdienas darbi:

- grants segumu periodiskā planēšana un atjaunošana,

- tiltu un caurteku konstrukciju apkope un remonti,

- asfaltbetona seguma bedrīšu remontadarbi,

- ceļa joslas uzturēšana, kontrolējot ceļmalas apaugumu un tīrot ūdens drenāžas sistēmas,

- ceļu operatīvā kopšana, novēršot nepilnības, kas konstatētas apsekošanas laikā.

Informāciju par ielu un ielu apgaismojuma stāvokli var sniegt, zvanot pa tālruni 67993391 vai 67993705. Lūgums precīzi norādīt, tieši kurš ielas posms sagādā problēmas pārvietoties.